Geologický prieskum š.p. Spišská Nová Ves v likvidácii